Vi lever och verkar på en spännande plats. Här möts världen. Regionen är en av de mest expansiva i Europa och varje år kommer begåvade människor från när och fjärran till våra universitet. Det är inte svårt att locka hit dem.


Utmaningen ligger istället i att utveckla en attraktiv stad för alla som söker sig hit. En plats att slå rot på. Vi har själva gjort den resan. Slagit oss ned på en ny plats, vuxit med den och upptäckt vår kärlek till den. Uppsala blev vår hemstad. När staden nu står inför stora förändringar vill vi ge tillbaka.
Vårda dess historia och själ och ge ny energi till dess framtid.

I allt vi gör utgår vi från respekten för platsen och människorna som ska bo och verka där. Stadsutveckling handlar för oss om att skapa något som varar långt in i framtiden. Något som också imorgon får människor att känna sig både trygga och inspirerade.

Som får de som stannar till ett tag att bli kvar. Som får de att tänka, ”det här är min hemstad”.

Björn Lundman

Projektledare


+46 (0) 70–601 75 57

bjorn@urbanica.se

Vahik Abrami

Verkställande Direktör


+46 (0) 70-895 85 42

vahik@urbanica.se